40 år i sameslöjdens tjänst2020-10-21T19:23:26+00:00

Sven-Åke Risfjell

40 år i sameslöjdens tjänst

Sven-Åke firar 40 år som sameslöjdare i eget företagande. Under jubileumsåret 2020 delar vi här med oss av allt som hänt i slöjdens och kulturens tecken under dessa fyra årtionden. Väl mött.

Sven-Åke och Doris

Del 1 Bakgrund – 40 år i sameslöjdens tjänst

Sven-Åke Risfjell, 40 år i sameslöjdens tjänst 1950 såg jag dagens ljus på BB avdelningen på Vilhelmina sjukstuga. Jag växte upp i ett vackert hus byggt av min farfar, farmor och deras söner. Av fyra barn dog tre av dem i lungsot och min far blev den överlevande sonen som sedan fick överta huset. I huset drev både farfar och mina föräldrar eget företag under deras levnad. Samiskt arv har jag både på farmors släkt från Tärnaby, på farfar och mors sida från Vilhelmina. Jag minns speciellt mina och fars resor till Tärnaby för att hälsa på släkten som jag [...]

Del 2 Förenings- och organisationslivet RSÄ – 40 år i sameslöjdens tjänst

1970-80 talet var en stark tid för slöjd i Vilhelmina. Västerbottens hemslöjd flyttade butiken upp till Kyrkstan mitt emot mitt föräldrahem och anlade även ett konsulentkontor även det i Kyrkstan. Där verkade Wille Sundqvist som hemslöjdskonsulent för inlandet. Här en sked jag fick i gåva av Wille när han bodde hos mig en vecka. Han höll på med något som jag inte fick se förrän sista dagen då han överräckte den som tack för logi. Sked tillverkad av hemslöjdskonsulent Wille Sundqvist Riksorganisationen Same Ätnam (RSÄ) bildades 1945 för att stärka samisk kultur. Till en början var organisationens huvudsakliga [...]

Del 3 Förenings och organisationslivet

Sven-Åke Risfjell, 40 år i sameslöjdens tjänst Sameslöjdstiftelsen och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Marianne Nilsson antog en tjänst vid samiska institutet i Kautokeino och efterträddes 1985 av sameslöjdskonsulenten Stig-Harry Johansson från Ängesdal i Tärnaby. Han fortsatte Mariannes arbete i Riksorganisationen Same Ätnam för oss slöjdare genom att inspirera oss vidare i vårt hantverk och hålla slöjdträffar och föreläsningar och anordna utställningar där Stig-Harry tog kontakt på olika ställen i Sverige för att anordna utställningar som en del i bevarandet och spridandet av kunskap om den samiska slöjden. Detta var en fantastisk möjlighet för oss slöjdare att synas. En kurs i sked, [...]

Del 4 Förenings och organisationslivet Vueltjere Duodji- Ortnamnsforskning

Under ett av samtalen mellan sameslöjdskonsulent Stig-Harry Johansson och mig medan han fortfarande hade sitt säte mitt emot min verksamhet i Kyrkstan sade han till mig - Ska du inte försöka dra igång något här i Vilhelmina. Denna tanke tog jag med mig och började fundera på att dra igång en sameförening på hemmaplan. Jag började sondera terrängen bland vänner och bekanta som jag visste hade samisk bakgrund och frågade om de skulle vara intresserade av att vara med. Sameföreningen Vueltjere Duodji bildades i Maj 1992 med säte i källaren i mitt hus på Storgatan 8 i Kyrkstan. Första styrelsen [...]

Del 5 Förenings och organisationslivet Vueltjere Duodji-Stugan på Gäddsjöklumpen

Sven-Åke Risfjell, 40 år i sameslöjdens tjänst Del 5 Förenings och organisationslivet Vueltjere Duodji  Stugan på Gäddsjöklumpen Under mina vandringar i skog och mark i mitt letande efter renhorn hamnade jag en dag i Sagatun, Efter en nybruten väg som försvaret hade gjort upp till Flaggknösen upptäckte jag att det fanns ett litet hus på Gäddsjöklumpen. Hur hade det hamnat där tänkte jag i mitt stilla sinne. Dagen efter började jag ringa runt runt för att fråga om huset och hamnade hos Alf Svensson i Fjälltuna. Han hade att berätta att hans far flyttat stugan dit från Sagatunvallen för att [...]

Del 6 Förenings och organisationslivet Vueltjere Duodji Samiska lämningar – Fornlämningar

Sven-Åke Risfjell, 40 år i sameslöjdens tjänst Del 6 Förenings- och organisationslivet Vueltjere Duodji Samiska lämningar - Fornlämningar Det här med fornlämningar har intresserat mig på allvar sedan unga år. I början av 1980 talet intensifierades det helt naturligt eftersom mitt yrke som sameslöjdare har inneburit att ta till vara på slöjdmaterial ute i naturen, såsom fällhorn av ren och älg och vrilar från björkar. Under dessa mina vandringar har jag lärt mig att läsa naturen. Att nämna som exempel så går renar på i sina nedärvda vandringsstråk efter föda och älgen på sina stråk. Där renen och älgen har [...]

Del 7 Förenings och organisationslivet Vueltjere Duodji-Samevistet på Kyrkberget i Vilhelmina

Sven-Åke Risfjell, 40 år i sameslöjdens tjänst Del 7 Förenings och organisationslivet Vueltjere Duodji-Samevistet på Kyrkberget i Vilhelmina Från idé till verklighet under min tid som ordförande i sameföreningen Vueltjere Duodji som jag bildade i maj 1992. Under mina slöjdtimmar ges mycken tid till reflektion. Däri föddes idén till att bygga ett sameviste på Kyrkberget i Vilhelmina för att visa samisk byggtradition för alla dem som inte hinner med ett besök i den genuina samiska mötesplatsen Fatmomakke längs Vildmarksvägen. Mina tankar placerades hos min förenings medlemmar och förverkligandet kunde ta sin början.  Arbetsinsats: Planeringsarbete och kostnadsberäkning före byggstart och minst [...]

Del 8 Utställningar, resor och projekt under 1980-talet

Sven-Åke Risfjell, 40 år i sameslöjdens tjänst Del 8 Utställningar, resor och projekt  1980-talet Nu ska jag lämna tiden i organisationslivet och delge er andra speciella uppdrag och upplevelser jag haft under årens lopp. Jag börjar med att ta er med på utställningar, resor och projekt jag deltagit i under mina 40 år som slöjdare. Många utställningar har det blivit och jag gör ett urval av dessa. Det är fantastiska minnen att plocka fram och titta tillbaka på. Jag ska börja med några av de tidigaste utställningarna i början av mitt slöjdande under 1980-talet. Under den perioden tänkte jag inte [...]

Del 9 Utställningar, resor och projekt under 1980-talet – Kursledare i Gäddede

Sven-Åke Risfjell, 40 år i sameslöjdens tjänst Del 9 Utställningar, resor och projekt under 1980-talet - Kursledare i Gäddede En sista rapportering från min tidiga slöjdarkarriär under 1980-talet är när jag under Tjernobylåret 1986 blev kontaktad av Göte Gustavsson från Arbetsförmedlingen i Östersund. Göte är bördig från Latikberg i Vilhelmina och kände till mitt slöjdande. Han undrade om jag skulle vilja vara kursledare i Gäddede i samisk slöjd i horn och trä (hårdslöjd) 20 maj till den 19 juni. Jag tackade ja och planering påbörjades för en fem veckors kurs med deltagare från både Sverige och Norge. Jag lade upp [...]

Del 10 Utställningar, resor och projektarbeten under 1990-talet- Sameslöjdsprojekt på Kolahalvön

Sven-Åke Risfjell, 40 år i sameslöjdens tjänst Del 10 Utställningar, resor och projektarbeten under 1990-talet- Sameslöjdsprojekt på Kolahalvön 1990-talets händelser ska jag inleda med att berätta om ett projekt som fyllde en stor del av detta decennium och innebar viktiga upplevelser för mig. I ett tidigare kapitel nämnde jag att sameslöjdskonsulent Marianne Nilsson lämnade tjänsten som konsulent och gick in på en tjänst vid samiska institutet i Kautokeino i Norge. Där kom hon i kontakt med samer på Kolahalvön och gjorde besök där efter att gränsen öppnats 1989 vilket gjorde det möjligt för besök samarbeten över gränserna. Vid ett besök [...]

Del 11 Utställningar, resor och projekt under 1990-talet-40 år i sameslöjdens tjänst

Sven-Åke Risfjell, 40 år i sameslöjdens tjänst Del 11 Utställningar, resor och projekt under 1990-talet   In i ett nytt decennium. 1990-talet var ett händelserikt decennium vid sidan om slöjdandet med en del trevliga utställningar varav jag kommer att lyfta några som sticker ut lite grann.   De utställningar jag deltog i under 1990-talet.       - Samiskt gästabud på Dramaten 1992 I början av mars 1992 fick jag en anställning av osedvanligt slag. Min arbetsgivare blev Kungliga Dramaten i Stockholm. De anordnade ett samiskt gästabud där jag under en dag fick anställning med ett eget bord [...]

Del 12 2000-talet en expansiv och händelserik tid – Företagets utveckling- 40 år i sameslöjdens tjänst

Sven-Åke Risfjell, 40 år i sameslöjdens tjänst Del 12: 2000-talet en expansiv och händelserik tid– Företagets utveckling – Företagets utveckling Som jag nämnde i förbifarten i del 11 av 40 år i sameslöjdens tjänst så korsades min och min fru Doris vägar i senare delen av 1990-talet och blev en fortsatt livsvandring tillsammans. Det blev en härlig livsförändring där våra olika egenskaper smälte samman och skulle visa sig leda till en expansiv och upplevelsefylld tid framåt. Doris kom in med lyhördhet, sin positiva initiativkraft, sina pedagogiska och museala kunskaper från sitt tidigare arbetsliv och tog tag i strukturering av verksamheten [...]

Del 13: 2000-talet en expansiv och händelserik tid– Det gamla Nåjdmönstret från Marsfjäll – 40 år i sameslöjdens tjänst

Sven-Åke Risfjell, 40 år i sameslöjdens tjänst Del 13: 2000-talet en expansiv och händelserik tid– Det gamla Nåjdmönstret från Marsfjäll   Det är nu dags att berätta om en händelse som jag kommer att rubricera som en av de stora händelserna i mitt slöjdande. Att få återbörda något som har varit bortglömt och inte satt ljus på förrän den lunchen 2008 hemma på Risfjellsgården där vi har en tiomilautsikt med Marsfjällen i panorama.   Vy över Malgomaj med Marsfjällen i horisonten sett från Doris och Sven-Åke Risfjells hem Risfjellsgården.   Det var lite hisnande då jag satt vid [...]

Del 14: 2000-talet en expansiv och händelserik tid – Resor i slöjdens tjänst i Norra Sverige – 40 år i sameslöjdens tjänst

Sven-Åke Risfjell, 40 år i sameslöjdens tjänst Del 14: 2000-talet en expansiv och händelserik tid – Resor i slöjdens tjänst i Norra Sverige Vi har tackat ja till oändligt många inbjudningar som kommit till oss vilket har gjort 2000-talet till två årtionden av verkligt utåtriktad verksamhet med resor kors och tvärs inom landet och utom landet. V har informerat om vår kultur, hembygden, visat vår slöjd och spridit vårt företags namn Risfjells Sameslöjd. Om jag jämför med 70-80 talets resor och utställningar så var det alltid någon organisation som planerade, anordnade och inbjöd till arrangemangen så det var bara att [...]

Till toppen