Äkta Sameslöjd- Sámi Duodji

Äkta samiskt hantverk, Sámi Duodji är samiskt handgjorda produkter till klädedräkt, matlagning, redskap och dekoration. Samiskt hantverk är en betydande del av den gamla samiska livsformen.

Kännetecknande för samiskt hantverk är att föremålen är tillverkade av

  • Naturmaterial (trä, horn, skinn)
  • De har direkta bruksfunktioner
  • De har väl avpassade former och rik ornamentik, band och textilier
  • De är rika på färg och i övrigt en genomgående naturstämd färgskala.

Samiskt hantverk har en lång tradition. På samiska boplatser har man grävt fram föremål av olika material som är tusentals år gamla. Samiskt formspråk kan igenkännas på 10 000 år gamla hällristningar i Skandinavien och Kolahalvön.

Äkta sameslöjd Duodji i sin formfulländning bygger på erfarenheter burna från generation till generation. Samiskt hantverk är en del av den gamla livsformen. När du köper en Duodjiprodukt får du en del av samisk livsform och samisk livsvisdom.

Samiskt hantverk köper du i vår butik, men de kan även köpas i hemslöjdsbutiker eller hos andra enskilda slöjdare. Desssa bruksföremål är idag en väl etablerad konstform med stort intresse hos samlare och kan därmed ses som rena investeringsobjekt. Du kan tex köpa samiska knivar, samiska smycken, kåsor.

Sameslöjd med märket Sámi Duodji är din garanti för äkta sameslöjd.

Märkets ändamål

  • Skydda samiska hantverksprodukter mot plagiering och illojal konkurrens.
  • Vägleda och informera köparen om produkter tillverkade av samiska slöjdare.
  • Bidra till att höja kvalitén på samiska hantverksprodukter.
  • Vara kännetecken för att samiskt hantverk är en levande tradition.
  • Produkter som betecknas som souvenirer och ej har bruksfunktion märks inte.

Lär mer om Doudjimärket på Sameslöjdstiftelsen

DUODJIMÄRKET