Sven-Åke Risfjell, 40 år i sameslöjdens tjänst
Del 7 Förenings och organisationslivet Vueltjere Duodji-Samevistet på Kyrkberget i Vilhelmina

Från idé till verklighet under min tid som ordförande i sameföreningen Vueltjere Duodji som jag bildade i maj 1992. Under mina slöjdtimmar ges mycken tid till reflektion. Däri föddes idén till att bygga ett sameviste på Kyrkberget i Vilhelmina för att visa samisk byggtradition för alla dem som inte hinner med ett besök i den genuina samiska mötesplatsen Fatmomakke längs Vildmarksvägen. Mina tankar placerades hos min förenings medlemmar och förverkligandet kunde ta sin början.

  •  Arbetsinsats: Planeringsarbete och kostnadsberäkning före byggstart och minst två timmar per dag i frivillig insats av mig som ordförande som projekt och arbetsledare under byggtiden. Jag började med att arrendera mark av kyrkan som ställde sig positiv till samevistet på berget ovanför kyrka
  • Kostnad 62 000 kr för uppförandet av en vinter(torv)kåta, sommarkåta samt fraktkostnad för en kåta av skogssamisk modell som skänktes av medlemmen Ove Almqvist som jag tidigare inbjudit som föreningsmedlem. Ove var för övrigt en släkting till min fru Doris.
  • Torv ordnade jag från min mormors gård i Lövåsen, Kronotorpet Småland.
  •  Arbetskraft anlitade jag från arbetsförmedlingen som anvisade 10 personer från ALU

 

Sven-Åke Risfjell på vald plats för samevistet på Kyrkberget i Vilhelmina .Området arrenderat av Svenska Kyrkan. Foto: Doris Risfjell

Sven-Åke Risfjell på vald plats för samevistet på Kyrkberget i Vilhelmina. Området arrenderat av Svenska Kyrkan.
Foto: Doris Risfjell

 

Byggnadsmaterial till vinterkåtan, torvkåtan införskaffat.

Byggnadsmaterial till vinterkåtan, torvkåtan införskaffat. Foto Sven-Åke Risfjell

 

Bågstänger till kåtan görs iordning. Foto:Sven-Åke Risfjell

Bågstänger till kåtan görs i ordning.
Foto:Sven-Åke Risfjell

 

Nästa kåtaplats iordningställs. Foto:Sven-Åke Risfjell

Nästa kåtaplats iordningställs.
Foto:Sven-Åke Risfjell

 

Näver och torvbeläggning av kåtan. Foto:Sven-Åke Risfjell

Näver och torvbeläggning av kåtan.
Foto:Sven-Åke Risfjell

 

Dörren på plats. Foto:Sven-Åke Risfjell

Dörren på plats
Foto:Sven-Åke Risfjell

 

Skogsamisk kåta skänkt av Ove Almqvist. Foto:Sven-Åke Risfjell

Skogsamisk kåta skänkt av Ove Almqvist
Foto:Sven-Åke Risfjell

 

Ett enklare klabbgärde fick inrama vistet. Foto:Sven-Åke Risfjell

Ett enklare klabbgärde fick inrama vistet.
Foto:Sven-Åke Risfjell

I nära anslutning till vistet hade civilförsvaret en bunker som de skulle avyttra då hemvärnet i det läget inte behövde den. Den lyckades jag förvärva till föreningen med hjälp av Åke Nilsson vid Vilhelmina kommun. Min tanke då var att vi som förening skulle ha tillgång till vatten, toalett, logi och samlingslokaler för att kunna bedriva ett bra besöksmål turistiskt, för konferenser mm. Efter mina dagar i föreningen avyttrades försvarsanläggningen.

1999 lämnade jag föreningen i andras händer och Samevistet på Kyrkberget har utvidgats med förrådsbyggnader samt en timrad stuga för att visa hur en bostad från nybyggartiden kunde se ut. Många samer blev fast boende jordbrukare vid uppodlandet av lappmarken. Om detta återkommer jag längre fram i mina anteckningar.
Samevistet lever glädjande nog vidare som samlingsplats för olika personers fördjupning i sin samiska identitet och som visningsobjekt. Många var de som arbetade och gjorde ett fantastiskt arbete på Kyrkberget för bevarande av samisk kultur i Vilhelmina.
Föreningen har nu bytt namn till Vualtjeren Saemien Sibrie.

Sven-Åke Risfjell
Vilhelmina 19 augusti 2020
#40årisameslöjdenstjänst