Utmärkelsen Sápmi Experience

I Östersund sommaren 2013 blev vi totalt överraskade genom att vi på stora scenen av VisitSápmis förerädare Lennart Pittja och Dan Jonasson fick mottaga diplom, blommor och en vacker motivering för certifiering i Sápmi Experience vilket innebär att vi nu har kvalitetssigillet för hållbar samisk besöksnäring. Vi känner oss stolta och hedrade.

Under hösten 2011 gjorde Dan Jonasson och Lennart Pittja från VisitSápmi ett besök hos oss på Storgatan i Vilhelmina och på Risfjellsgården i Malgonäs. De presenterade VisitSápmi för oss. De arbetar med utveckling av samisk turistnäring. Vi berättade i vår tur på vad vi gör och visade vårt företags olika delar. De inbjöd oss att bli en del av VisitSápmi. Vi tyckte att det var en väl framarbetad ide av dem så vi tackade gärna ja till att bli en av de samiska turistföretagarna under denna portal.

Ansökan och godkännande

quiality-sapmi-experienceFör att hamna på VisitSápmis karta över besöksmål i Sápmi krävdes en ansökan för att få kvalitetssigillet. I Maj 2013 anmälde vi oss till Sápmi Experience-dagar i Jokkmokk under Lennart Pittjas ledning för att göra denna gedigna ansökan. Där genomlystes vårt företag in i minsta detalj, från vilket rengöringsmedel vi använder till vilken policy vi har i bemötande av kund mm. Sedan skickades ansökan till Sametinget och SSR för genomgång och godkännande. Vi for hem, hoppades och väntade. Det kom lite i glömska under vår och försommarens arbete med mottagande av en alltmer ökande turistström i vår verksamhets olika delar.

I juli hade vi anmält oss till VisitSápmi på en marknad i Badhusparken i Östersund. Vi hade en lucka i kalendern så vi tänkte att det hinner vi med. Vilket överraskningsmoment när vi blev hämtade från vår utställningsplats till stora scenen. Där fick vi då mottaga det samiska kvalitetssigillet för hållbar samisk turism. Vi känner oss verkligen glada och hedrade över denna kvalitetscertifiering.

Vad är Sápmi Experience?

”Sápmi Experience är Visit Sápmis certifiering för företag inom besöksnäringen. Kvalitet, hållbarhet, säkerhet och trovärdighet är ledord för Sápmi Experience. Företag som erhållit Sápmi Experience har en helhetssyn på den livsmiljö som Sápmi utgör. De kan berätta om den och de är professionella på att ta hand om besökaren i denna livsmiljö. När man möter företag som har Sápmi Experience, då vet man att det är äkta samiska upplevelser med samiska värdar som erbjuds.

Samisk besöksnäring inom ramen för detta sigill ska ha sin utgångspunkt i det gemensamma samiska livsmiljöarvet. Samisk besöksnäring ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Det innebär en kulturell och social förankring i det samiska samhället och den samiska värden är en förmedlare av samiska värderingar och levnadssätt. Turistföretagande som har Sápmi Experience strävar efter hållbarhet socialt, kulturellt, ekologiskt och företagsekonomiskt. Det innebär bland annat ett turistföretagande som respekterar samekulturens integritet och motarbetar att den används för turistisk objektifiering.”

Källa: VästerbottensTurism

VISITSÁPMIS MOTIVERING

Vi är stolta över att godkänna och välkomna Risfjells Sameslöjd som medlem i Sápmi Experience. Med Risfjells Sameslöjd fördjupar vi kunskapskällan inom Sápmi Experience.

Berättelser, levande hantverk och matupplevelser använder Doris och Sven-Åke Risfjell för att besökare och ortsbor i Vilhelmina ska få närmare kontakt med den samiska kunskapen och erfarenheten. Risfjells egen textil- och hårdslöjd berättar och Sven-Åke och Doris tolkar. Med en mix av hantverk, konst, musik och mat öppnar de alla sinnen för det samiska.

Doris och Sven-Åke är genuint intresserade av att studera och dokumentera den samiska historien och samiska släktband. I första hand kring Malgonäs och Vilhelmina. Men även övriga Sápmi väcker deras nyfikenhet. I sin lilla butik i Vilhelmina har det därför med tiden vuxit fram ett regelrätt museum och de kan med en museiintendents bakgrund berätta om människor och ting. Inte konstigt att Risfjells är eftertraktade långt utanför Sápmis gränser och sprider stor kunskap med sina utställningar, sina föredrag och sitt hantverk.

VÅR UTMÄRKELSE I PRESS

  • Visit Sápmi
  • VästerbottensTurism
  • Västerbottens Kuriren