Om Företaget Risfjells Sameslöjd

Same/Duodji slöjdare Doris och Sven-Åke Risfjell Vilhelmina, Södra Lappland. Vi vill sprida kunskap om den samiska kulturen på många olika sätt.

Risfjells Sameslöjd bildades 1980 av Sven-Åke Risfjell. 1984 öppnades en butiksdel i anslutning till slöjdverkstaden och museidelen med vår privata samling av gamla föremål gjordes i ordning 2002.

I vårt företag Risfjells Sameslöjd i Vilhelmina Södra Lappland arbetar vi med den sydsamiska traditionen. Vår verksamhet utgörs av vår butik där du kan köpa äkta sameslöjd ur vår egen produktion, vårt galleri och museum med egna samiska samlingar av gamla samiska kulturföremål, guidningar och hemma-hos-besök med servering och kulturevenemang i vårt hem Risfjellsgården på stranden av den väldiga Malgomajsjön med tiomilautsikt mot Marsfjällen. Där skapar vi sameslöjd, vävar, målningar och jojk framsprungna under inspiration av vår inspirerande levnadsmiljö och ljuset från midnattsolen och den mörka vinterns sprakande norrsken. I vår produktion hittar du bla

  • Handgjorda samiska knivar
  • Smycken
  • Tennbroderade väskor
  • Tennarmband
  • Kåsor
  • Askar
  • Samiska nåjd shamantrumman
  • Vävar
  • Jojk
  • Varg och björnspjut

I vår butik Risfjells Sameslöjd i Vilhelmina får du även ta del av unika alster av Sven-Åke Risfjell som världens största samekniv, den unika älghornstrumman, replika på samiska pilbågen, brudkrona i horn och det gamla bortglömda nåjdmönstret från Marsfjäll återbördat av Sven-Åke Risfjell och överfört i textil produktion av Doris Risfjell.

Hos oss Risfjells Sameslöjd i Vilhelmina guidas du av oss i vårt samiska museum med gamla samiska bruksföremål och får ta del av den samiska historien och kulturen.

Vi erbjuder grupper föreläsningar i samisk kultur, slöjd och historia samt Vilhelminas historia efter förbeställning där kostnad förekommer.

Vårt företag är sedan 2013 certifierat Sapmi Experience för hållbar samisk turistnäring med följande kriterier att uppfylla:

Det är etiska kriterier som ska se till att företaget lever upp till etiskt bra verksamhet i relation till samer, renskötsel, andra samiska näringar och det som ryms inom den samiska livsmiljön. Här handlar det också om att ta ett ansvar för den lokala utvecklingen och gynna lokala företag mm. Kunskapen om kultur, natur och livsvillkor är viktig att den finns hos företagaren och förmågan att förmedla kunskap om det samiska.

Det är servicekriterier som talar om hur företaget ska arbeta med turism på ett proffsigt sätt. Både i sitt värdskap, i sitt kunnande och i sin förmåga att gestalta. Det handlar också om att vara en trovärdig företagare i sin marknadsföring och att bedriva en seriös affärsverksamhet. Inte minst viktigt är att man är bra på att hantera säkerhetsfrågor och olyckstillbud.

Det är hållbarhetskriterier som ska säkerställa att livsmiljön i Sápmi inte påverkas negativt av den turistiska verksamheten. Till dessa kriterier finns mallar för att skapa bra förvaltningsplaner för företagets turism och för sitt miljöarbete