Sven-Åke Risfjell, 40 år i sameslöjdens tjänst
Del 12: 2000-talet en expansiv och händelserik tid– Företagets utveckling

– Företagets utveckling

Som jag nämnde i förbifarten i del 11 av 40 år i sameslöjdens tjänst så korsades min och min fru Doris vägar i senare delen av 1990-talet och blev en fortsatt livsvandring tillsammans. Det blev en härlig livsförändring där våra olika egenskaper smälte samman och skulle visa sig leda till en expansiv och upplevelsefylld tid framåt. Doris kom in med lyhördhet, sin positiva initiativkraft, sina pedagogiska och museala kunskaper från sitt tidigare arbetsliv och tog tag i strukturering av verksamheten för att vi på bästa sätt skulle kunna sprida vår slöjd och kunskapen om vår samiska kultur. Vi har fungerat som Yin och Yang och sporrat varandra till nya initiativ och verkligen haft trivsamma, givande och spännande år tillsammans. 2000-talet blev en tid av utåtriktad verksamhet där vi inte bara fanns på hemmaplan för att ta emot våra besökare utan också gjorde många resor för att möta och skapa kundkontakter på andra platser än Vilhelmina. Detta har varit nödvändigt då hemmamarknaden är för liten för att bära oss året runt.

När vi tittar på butiksdelens utveckling sedan slutet 90-talet och framåt så har det hänt en hel del och en hel del arbete har lagts ner. Jag öppnade upp min första butiksdel 1994 i en avdelning av stora huset, mitt föräldrahem på Storgatan 8 i Vilhelmina. Där placerade jag också ett gravyrbord för att kunna ha öppet under vissa tider på dagen. I övrigt fick kunderna hämta mig i verkstaden som låg i lilla gårdshuset inne på gården. Det var lite bökigt att hålla både butik och slöjdande igång samtidigt.

När Doris kom ini mitt liv hade hon ett annat arbete och kunde inte då ta del i butiksarbetet så jag måste sköta butiken vid sidan om slöjdandet. Efter lite diskussioner om hur att göra för att effektivisera butiken utrymde vi butiksdelen i stora huset, hyrde ut den lokalen och byggde om i gårdshuset så att butiken låg jämte verkstaden. Sagt och gjort – riva, montera, måla och installera och flytt av allt från ena huset till det andra tog sin början. Slutresultatet innebar att jag blev tillgänglig hela arbetsdagen för potentiella kunder och samtidigt kunde jag arbeta fritt i verkstaden. Förvisso fick kunderna många gånger möta en renhornsdammig försäljare bakom disken.

 

Gårdsbutiken på Storgatan 8 i Kyrkstan, Vilhelmina

Sameslöjdare Sven-Åke Risfjell framför sin gårdsbutik i Kyrkstan i Vilhelmina

Sameslöjdare Sven-Åke Risfjell framför sin gårdsbutik på Storgatan 8 i Kyrkstan i Vilhelmina 1999.

 

 

Rivning i verkstad för att göra plats för Risfjells Sameslöjds gårdsbutik i Kyrkstan i Vilhelmina

Rivning i verkstad för att göra plats för Risfjells Sameslöjds gårdsbutik i Kyrkstan i Vilhelmina.

 

Rivningsarbete i verkstaden

Rivningsarbete i verkstaden

 

Doris i sorteringsskedet i verkstaden inne på gården.

Doris mitt i sorteringsskedet i verkstaden inne på gården.

 

Sven-Åke har just avslutat inäggning av golvmattan i det som ska bli gårdsbutiken.

Här har Sven-Åke just avslutat inläggning av golvmattan i det som ska bli gårdsbutiken.

 

En komprimerad verkstad har tagit form i en del av gårdshuset.

En komprimerad verkstad har tagit form i en del av gårdshuset.

 

Verkstad och Risfjells Sameslöjds gårdsbutik bredvid varandra i gårdshuset klart..

Verkstad och Risfjells Sameslöjds gårdsbutik bredvid varandra i gårdshuset på Storgatan 8 i Vilhelmina är klart.

 

Sven-Åke i färd med att dekorera i trädgården utanför butiken.

Sven-Åke i färd med att dekorera i trädgården utanför butiken.

 

Lite extra utrymme skapades med ett tält utanför butiken.

Lite extra utrymme skapades med ett tält utanför butiken.

 

Sven-Åke Risfjell hälsar välkommen in i gårdsbutiken i Kyrkstan.

Allt är klart och Sven-Åke hälsar Välkommen in.

 

Butiken på Storgatan 8  i Kyrkstan, Vilhelmina.

2002 kom nästa förändring för oss. Bägge hyresgästerna lämnade stora huset vilket frigjorde hela butiksplanet som tidigare varit uppdelad i två avdelningar. Vi såg vår möjlighet att få till en riktigt stor och bra butik. Så småningom lämnade Doris sin anställning vid Vilhelmina museum och gick in i företaget. Det blev då lite lättare att utveckla butiken då vi blev två i arbetet. Sagt och gjort vi började riva väggar med allt vad det innebar och frigöra utrymmet för nya butiken, spackla måla lista och bona golv. Sedan klart för inflyttning och invigning av butiken i stora ljusa lokaler.

 

Sven-Ake Risfjell listar i Storgatsbutiken.

Så var det dags igen med nya tag för renovering igen riva väggar mellan lokalerna, måla och lista.

 

Doris i flyttarbetet. Här skuras golven innan bonandet börjar.

Doris mitt i flyttarbetet. Här skuras golven innan det var dags att bona dem.

 

Nybonade golv i en nyrenoverad butikslokal på Storgatan i Vilhelmina med plats för Risfjells Sameslöjds nya butik.

En härlig lokal står nu färdig med nybonade golv.

 

Efter stängning en fredag flyttade vi in allt från butiken i gårdshuset.

Efter stängning en fredag flyttade vi in allt från butiken i gårdshuset.

 

Hyllor och diskar inflyttade

Hyllor och diskar inflyttade.

 

Här har Sven-Åke påbörjat sortering av det som flyttats in.

Här har Sven-Åke påbörjat sortering av det som flyttats in.

 

Så var allt på plats i Storgatsbutiken för Risfjells Sameslöjd.

Så var allt på plats i butiken på Storgatan 8 i Vilhelmina för Risfjells Sameslöjd.

 

Butikslokalen i Storgatshuset i Kyrkstan Risfjells Sameslöjd

Butikslokalen på Storgatan 8 i Kyrkstan, Vilhelmina.

 

Stora butikslokalen i Storgatshuset i Kyrkstan.

Risfjells Sameslöjds stora butikslokal i Kyrkstan

 

 

Storgatatsbutiken i Kyrkstan

Butikslokalen på Storgatan 8 i Kyrkstan, Vilhelmina, Risfjells Sameslöjd

 

Butikslokalen i Storgatshuset i Kyrkstan Risfjells Sameslöjd

Butikslokalen i Storgatshuset i Kyrkstan Risfjells Sameslöjd

 

Butikslokalen i Storgatshuset i Kyrkstan Risfjells Sameslöjd

Butikslokalen på Storgatan 8 i Kyrkstan, Vilhelmina, Risfjells Sameslöjd

 

Under våra städningar av fastighetens utrymmen hittade Doris mina samiska samlingar och tyckte att de inte skulle ligga undangömda för världen utan visas för våra besökare. Hon började strukturera vår första museiavdelning vilket skulle få bra plats i de nya lokalerna.

Dags för museilokalen att byggas.

Dags för museilokalen att byggas.

 

Vårt första museirum i samband med Storgatsbutiken.

Vårt första museirum på Storgatan 8 i Kyrkstan, Vilhelmina.

I vårt första museirum med blev första utställningen ”Att binda och bära i väglöst land”. Sedan dess har vi gjort utställningar varje år oftast till Mikaelihelgen (Mickelsmäss)  eller Skyltsöndag och en sommarutställning. Ibland har vi bjudit in utställare och lånat något spännande föremål att visa ut. Vår museala samling har växt genom åren genom inköp, gåvor och inrop på auktioner.

 

Risfjells Sameslöjds evenemang på hemmaplan

Genom årens lopp har vi anordnat olika evenemang på hemmaplan till de olika högtider vi firar i Vilhelmina som Hembygdsdagarna, Kulturvecka, Mikaeli, Skyltsöndag. Här kommer ett litet smakprov på dem.

Maria Olofssons konstutställning hos Risfjells Sameslöjd Mikaeli 2002

Maria Olofssons konstutställning hos Risfjells Sameslöjd Mikaeli 2002

 

Maria Olofsson och Sven-Åke i utställningsrummet.

Maria Olofsson konstnär bördig från Vilhelmina och Sven-Åke i utställningsrummet.

 

Maria Olofsson och Doris efter att konsten är på plats i utställningsrummet hos Risfjell Sameslöjd.

Konstnär Maria Olofsson och Doris efter att Marias konst är på plats i utställningsrummet hos Risfjells Sameslöjd.

 

Bo Lundmark inbjuden av oss att föreläsa under Hembygdsdagarna.

Författare och samiske prästen Bo Lundmark inbjuden av oss att föreläsa under Hembygdsdagarna.

 

Bo Lundmark samiske prästen och författaren föreläser om Maria Magdalena hos Risfjells Sameslöjd.

Samiske prästen och författaren Bo Lundmark föreläser om Maria Magdalena hos Risfjells Sameslöjd under Hembygdsdagarna.

 

 

Affisch om Hembygdsdagarnas evenemang hos Risfjells Sameslöjd Konstutställning "Dyrkan" i gårdshuset och kaffeservering i kåtna på gården.

Hembygdsdagarna Konstutställning ”Dyrkan” i gårdshuset och kaffeservering i kåtan på gården.

 

Hembygdsdagarna Konstutställning "Dyrkan" i gårdshuset och kaffeservering i kåtan på gården. Anette och Sune Löfström underhåller med folkmusik och Masrgit Fjällstedt bjuder in till kaffe i kåtan.

Hembygdsdagarna 2006 Konstutställning ”Dyrkan” i gårdshuset och kaffeservering i kåtan på gården. Folkmusikerna Anette och Sune Löfström underhåller med folkmusik och Margit Fjällstedt bjuder in till kaffe i kåtan.

 

Här föreläser Sven-Åke Risfjell om Samiska bossättare-nybyggare

Här föreläser Sven-Åke Risfjell om Samiska bosättare – nybyggare under kulturveckan 2012 i butikens lokaler.

 

 

Porslin från våra olika caféer i Vilhelmina

Porslin från våra olika caféer i Vilhelmina.

 

Minnesglimtar från Vilhelminaföretag.

Minnesglimtar från Vilhelminaföretag.

 

Minnesglimtar från företag som funnits i Vilhelmina.

Minnesglimtar från företag som funnits i Vilhelmina.

 

Minnesglimtar från företag som funnits i Vilhelmina.

Minnesglimtar från företag som funnits i Vilhelmina.

 

 

Förberedelse för undervisning av skolklass hos Risfjells Sameslöjd

Undervisningsmaterialet på plats hos Risfjells Sameslöjd som förberedelse för mottagande av skolklass.

Undervisningsmaterialet på plats hos Risfjells Sameslöjd som förberedelse för mottagande av skolklass.

 

Förberedelse för undervisning av skolklass hos Risfjells Sameslöjd

Skolsalen förberedd i en av källarlokalerna i vårt hus på Storgatan 8.

 

Här har elever från Strandskolan anlänt och Doris Risfjell får återvända till sitt forna yrke som lärare för ett tag.

Här har elever från Strandskolan anlänt och Doris Risfjell får återvända till sitt forna yrke som lärare för ett tag.

 

Miniutställning i Kommunhusets foajé i Vilhelmina

 

 

 

Annonsering i Vilhelmina aktuellt för Risfjells Samelöjds evenemang under Hembygdsdagarna

 

 

Festtältet rest hos Risfjells Sameslöjd pa Volgsjövägen

Festtältet rest hos Risfjells Sameslöjd på Volgsjövägen 46, Vilhelmina.

 

Dukning klar i tältet inför kvällens folkmusikevenemang.

Festtältet rest hos Risfjells Sameslöjd pa Volgsjövägen

 

Dukningen klar inför kvällens Spelmansmiddag i festvåningen hos Risfjells Sameslöjd.

Dukningen i festvåningen klar inför kvällens spelmansmiddag.

 

Tunnbrödet bakat tidigare i Åke och Wilma Svenssons bagarstuga i Laxbäcken.

Tunnbrödet till middagen och kvällens spelmanscafé bakat tidigare i Åke och Wilma Svenssons bagarstuga i Laxbäcken.

 

Fikabröd till spelmanskvällens café bakat och klart.

Fikabröd till spelmanskvällens café bakat och klart.

 

Maten lagad till spelamansmiddgaen

Maten lagad till spelmansmiddagen.

 

Gästerna är nära dags att lägga upp.

Gästerna är nära, dags att lägga upp.

 

Älvdalens spelmanslag inbjöd vi till att delta i Hembygdsdagarnas festligheter. Vi bjöd på boplats och mat.

Älvdalens spelmanslag inbjöd vi till att delta i Hembygdsdagarnas festligheter.

 

Risfjells Sameslöjd erbjöd Älvdalingarna boplats och mat hos dem på Volgsjövägen.

Vi erbjöd Älvdalingarna boplats och mat hos oss på Volgsjövägen 46 i Vilhelmina.

 

Efter avslutad middag blev det spelmanskväll i källarplanet och på gården dit också allmänheten var välkomna att ta del av spelmännens musik och köpa sig ett fika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doris farfars Axel Mattssons fiol får avsluta ett härligt evenemang.

Doris farfar Axel Mattssons fiol får avsluta ett härligt evenemang.

 

Risfjells Sameslöjd på webben

Nästa steg i butiksutvecklingen kom 2010 då Doris gick en kurs i att bygga vår hemsida i projektet Säljande web för företag i glesbygd (Swift) arrangerad av Västerbottens Handelskammare okt 2010 – jan 2011 under kursledning Koinor Future AB via Skype. Det var ett gediget arbete som påbörjades den halkigaste dagen den vintern, då Doris skulle köra till Lycksele för upptaktsmöte. Jag ringde och förberedde dem på att hon kunde bli sen och sen var det att hoppas på att färden skulle gå bra. Jag var på hemmaplan och skötte butiken och blev dataänkling i flera månader som jag brukar säga.

En ny dator köpte vi in för arbetet. Det var ett stort arbete som tog många månader i anspråk på olika tider av dygnets alla timmar. Doris arbetade hemma, i butiken och i bilen på våra resor söderut med i Skypekontakt med Jenny Eriksson i mobil internetuppkoppling som rätt som det var dog ett antal mil där det just då var radioskugga. Det var bilder som skulle plockas fram och bearbetas och texter som skulle skrivas men till slut var hemsidan klar för lansering. Ett stort ögonblick. Den dagen glömmer vi aldrig då www.sameslojd.se låg ute i etern. Så mycket glädje vi har haft av den och det bästa att vi själva har tillgång till att arbeta med den och kunskap att hantera den. Ofta sänds tacksamma tankar till otroligt tålmodiga Jenny Eriksson och Robert Gabrielsson vid Koinor Future AB som med stor kunskap lett Doris i arbetet med att steg för steg ta oss in i den digitala världen.

Vinjettsida till Risfjells Sameslöjds hemsida

 

Vi fortsatte samarbetet med Koinor Future AB som även lotsade oss till skapandet av vår Facebook som klickades ut i cyberrymden under färd på E4:an till södra Sverige.
https://www.facebook.com/sameslojd.se/

Vinjettsida till Risfjells Sameslöjd Facebook

Vinjettsida till Risfjells Sameslöjd Facebook

 

Sedan följde införandet av vår Instagramkonto:
@risfjells_sameslojd

Vinjettsida till Risfjells Sameslöjd Instagramkonto.

Vinjettsida till Risfjells Sameslöjd Instagramkonto.

 

Det bästa av allt vår Webshop. Vi skapade en enklare webshop i Tictail men vidareutvecklade den till vår nuvarande www.sameslojd.myshopify.com som även den är helt manövrerbar för oss själva.

Vinjettsida till Risfjells Sameslöjds webshop.

Vinjettsida till Risfjells Sameslöjds webshop.

 

 

Artikel i VK om webarbetet.

Artikel i VK 2011.

 

Butiken på Volgsjövägen 46 i centrala Vilhelmina.

2013 sålde vi huset på Storgatan och hade planer på att avrunda vår butiksverksamhet. Vi bestämde oss för att hyra lokalen ett antal år under en nedtrappningsperiod. När vi närmade oss slutet av hyresperioden på Storgatan 8  fick vi ett erbjudande hösten 2015 av optiker Jan Lönnback att köpa hans fastighet som ligger centralt beläget  i Vilhelmina efter väg E45, Volgsjövägen som går genom samhället. Han skulle lägga ner sin verksamhet i Vilhelmina och sälja fastigheten. Vi nappade på förslaget då vi också såg en framtida boning i huset då den dag vi inte orkar sköta vårt fina Malgonäsboende. Sagt och gjort fastigheten blev vårt och istället för nedtrappning blev det nu upptrappning av verksamheten med renovering av nya huset på Volgsjövägen. Vilket blev ett fantastisk företagshus för oss. Vi började med att riva väggar och ta upp affärsplanet enligt ursprungliga ritningar.

Volgsjövägen 46 Optiker Jan Lönnbacks hus i cnetrala Vilhelmina.

Volgsjövägen 46 optiker Jan Lönnbacks fastighet i centrala Vilhelmina.

 

Jan Lönnback och Sven-Åke inför övertagandet av huset.

Jan Lönnback och Sven-Åke inför övertagandet av fastigheten.

 

Så var det då dags att göra huset till vårt. Här nedmontering av Optikbutikens inredning.

Så var det då dags att göra huset till vårt. Här nedmontering av optikerbutikens inredning.

 

Sven-Åke börjar riva. En garderob blev det första att plockas ut.

Sven-Åke börjar riva. En garderob blev det första att plockas ut.

 

Väggar rivs för att få fram lokalerna enligt ursprungsritningarna.

Väggar rivs för att få fram lokalerna enligt ursprungsritningarna.

 

Många små rum.

Många små rum rivs bort.

 

Det stora rummet är nu framtaget vilket ger ett fint ljusinsläpp..

Det stora rummet är nu framtaget vilket ger ett fint ljusinsläpp.

 

Vi hittade även un igenspikad gång där vi hoppades finna något spännande kvarglömt men fick glädja oss åt en fin genomgång till vårt blivande kontor.

Vi hittade även en igenspikad gång där vi hoppades finna något spännande kvarglömt men fick glädja oss åt en fin genomgång till vårt blivande kontor.

 

Vitlaserad panel på väggarna kommer upp här.

Vitlaserad panel på väggarna kommer upp här.

 

Listning som pricken över i.

Listning som pricken över i.

 

Golvbeläggningen på plats.

Golvbeläggningen på plats.

 

Inredningen börjar komma på plats flyttat från Storgatshusets butikslokal.

Inredningen börjar komma på plats flyttat från butikslokalen på Storgatan 8.

 

Ett fint pentry fick vi också plats med.

Ett fint pentry fick vi också plats med.

 

Kontorsdelen görs i ordning. Här golvbeläggning.

Kontorsdelen görs i ordning. Här golvbeläggning.

 

Vackra draperier ska också komma på plats. Sömmerskan Doris fotar.

Vackra draperier ska också komma på plats. Sömmerskan Doris fotar.

 

Kontoret klart.

Kontoret klart.

 

Framme vid tömning av lokalen på Storgatan. Svåger Ragnvald Harlin hjälper till med de tyngsta föremålen.

Framme vid tömning av lokalen på Storgatan. Svåger Ragnvald Harlin hjälper till med de tyngsta föremålen.

 

Berlingons packutrymme kommer väl till pass.

Berlingons packutrymme kommer väl till pass.

 

Nu börjar det roliga med att färdigställa butiken.

Nu börjar det roliga med att färdigställa butiken.

 

Museirummet skall också färdigställas.

Museirummet skall också färdigställas.

 

Museirummet hos Risfjells Sameslöjd.

En del av museirummet hos Risfjells Sameslöjd.

 

Från museidelen en mjölkpall ur bakdelen på en acksja och hackelsekärl i trä.

Från museidelen visar vi här en mjölkpall ur bakdelen på en ackja och ett hackelsekärl i björk.

 

Nya butiken klar för invigning 8 april 2016.

Nya butiken klar för invigning 8 april 2016. Välkommen in.

 

Nya butiken klar för invigning 8 april 2016

Invigningdagen av Risfjells Sameslöjds nya butik 8 april 2016 .

 

Risfjells Sameslöjds butik i Vilhelmina.

Risfjells Sameslöjds butik i Vilhelmina.

 

Från Risfjells Sameslöjdsbutik i Vilhelmina.

Från Risfjells Sameslöjdsbutik i Vilhelmina.

 

Från Risfjells Sameslöjdsbutik i Vilhelmina

Från Risfjells Sameslöjdsbutik i Vilhelmina

 

Från Risfjells Sameslöjdsbutik i Vilhelmina

Från Risfjells Sameslöjdsbutik i Vilhelmina

 

 

Nästa renovering blev då källarplanet där vi skapade ett mottagningsrum för våra grupper, toalett och tillagningskök. Utomhus minskade vi trädgårdsytan och fick till en egen parkering och infart för våra bussgrupper. Jonas Snickare fick bli den som gjorde detta arbete i källaren åt oss. Här krävdes en hel del yrkeskunskaper så det skulle bli rätt och riktigt gjort. Elarbetena gjorde Millners el åt oss, VA gjordes av AB Svenssons bygghandel och markarbetena Åslunds åkeri traktor och gräv AB. Dick Abrahamsson hjälpte oss med att montera in en dörr till kontoret och Hilex reklam har gjort våra fina skyltar och fönsterdekorationer..

 

Här fick Sven-Åke blott se på för en gångs skull tills det blev dags för altan vid källaringången.

Här fick Sven-Åke blott se på för en gångs skull tills det blev dags för altan vid källaringången.

 

Väggar revs och ett fint trägolv lades in i lokalen.

Väggar revs och ett fint trägolv lades in i lokalen.

 

Mottagningslokalen i färdigt skick.

Mottagningslokalen i färdigt skick.

 

Mottagningslokalen i färdigt skick.

Mottagningslokalen i färdigt skick.

 

Mottagningslokalen i färdigt skick.

Mottagningslokalen i färdigt skick.

 

Tvättstugan som skall bli tillagningskök.

Tvättstugan som skall bli tillagningskök.

 

Köket avancerar mot färdigt skick.

Köket avancerar mot färdigt skick.

 

Här kommer storköksdiskbänken som följt oss från Doris hus.

Här kommer storköksdiskbänken som följt oss från Doris hus som hon byggde i Malgonäs med hjälp av sin broder Bernt.

 

Köket klart. Praktiskt och vackert.

Köket klart. Praktiskt och vackert.

 

Snyggt jobb av Jonas Snickare och hans första jobb som egenföretagare.

Snyggt jobb av Jonas Snickare och hans första jobb som egenföretagare men som mångårig snickare.

 

Toan för våra gäster klart.

Toan för våra gäster klart.

 

Festvåningen för luncher, middagar och föredrag.

Festvåningen för luncjher, middagar och föredrag.

 

 

 

Guideverksamheten

Redan på tidigt stadium tog vår guideverksamhet fart. Bussgrupper och andra typer av grupper har flitigt besökt oss i våra olika butiker, på hemmaplan och även där vi följt med som guider i bussen ut i våra kulturmarker för att delge vår samiska historia, Vilhelminas historia och givetvis vårt slöjdande. Ofta har vi haft kulturevenemang med måltider efter gruppernas önskemål som kaffe med tilltugg, luncher finare och enklare och trerättersmiddagar allt tillagat av Doris. Till sittningarna har vi då bjudit på olika föredrag av mig och Doris samt musikprogram med visor eller jojk av Doris. Många av bussarrangörerna har återvänt år efter år och har blivit goda vänner till oss. Detta har varit glädjerika och förtätade möten med människor från olika delar av vårt land och från utomlands kommande.

 

Vilhelmina 2020-11-07
Sven-Åke och Doris Risfjell
#40årisameslöjdenstjänst