Sven-Åke Risfjell, 40 år i sameslöjdens tjänst
Del 11 Utställningar, resor och projekt under 1990-talet

 

In i ett nytt decennium. 1990-talet var ett händelserikt decennium vid sidan om slöjdandet med en del trevliga utställningar varav jag kommer att lyfta några som sticker ut lite grann.

 

Utställningar för sameslöjdare Sven-ÅKe Risfjell under 1990-talet utsatt på en karta.

De utställningar jag deltog i under 1990-talet.

 

 

 

– Samiskt gästabud på Dramaten 1992

I början av mars 1992 fick jag en anställning av osedvanligt slag. Min arbetsgivare blev Kungliga Dramaten i Stockholm. De anordnade ett samiskt gästabud där jag under en dag fick anställning med ett eget bord i Dramatens foajé för att duka upp min slöjd på och hålla små föredrag och sälja slöjd till de som besökte teaterns föreställningar och alla de skådespelare som rörde sig i huset. I Foajén fanns även Solveig Blind och Edith Svakko med mjukslöjd, fotografen Harry Johansson och musikinslag av medlemmar ur Sámi Beavvas Sami Teater. Många kända namn i skådespelarbranschen passerade bordet. Där gjorde jag också min första bekantskap med regissören Leif Stinnerbom med rötter från Vilhelmina. Han jojkade under gästabudet. Det är en bekantskap som stått sig under åren och lett till slöjdleverens och en fantastisk föreställning om sista Nåjden på Marsfjället vars mönster jag återinfört i slöjden. Återkommer om detta vid ett senare kapitel. Den magiska föreställningen tog vi del av i Stockholm på Kulturhuset.

 

 

Programbladet för Samiska gästabudet på Dramaten 1992.

Programbladet för Samiska gästabudet på Dramaten 1992.

 

 

Programpunkterna för Samiska Gästabudet på Dramaten 1992.

Programpunkterna för Samiska Gästabudet på Dramaten 1992.

 

 

Dramatens foajé med mitt utställningsbord. Bakom mig hängde jag upp nr 2 av samiska flaggan som jag har i min ägo. Den är sydd av Kerstin Utsi. Foto: Sven-Åke Risfjell

Dramatens foajé med mitt utställningsbord. Bakom mig hängde jag upp nr 2 av samiska flaggan som jag har i min ägo. Den är sydd av Kerstin Utsi.
Foto: Sven-Åke Risfjell

 

 

Dramatens foajé inför Samiska gästabudet. Foto: Sven-Åke Risfjell

i Dramatens lokaliteter inför Samiska gästabudet. Foto: Sven-Åke Risfjell

 

 

Anställningshandlingar för Sven-Åke Risfjell vid Dramatens Samiska Gästabud 1992.

Dramatens foajé är således ett alldeles speciellt minne med anställningshandlingar som sameslöjdare vid Dramaten på pränt och härliga möten med kulturarbetare och allmänhet.

 

 

 

 

Arts from the Arctic 1993/1994

 

Inbjudningskort till invigningen Arts from the Arctic på Art M

Inbjudningskort till invigningen Arts from the Arctic på Art Museum i Rovaniemi.

 

Under åren 1993 och 1994 drevs projektet Arts from the Arctic av Sámi Daidda chehpiid Searvi i Karasjok. Det var ett stort projekt som spände över circumpolära området Alaska, Canada, Grönland, Sápmi och Ryssland. Syftet var att visa arktisk urbefolkningskonst. Det mynnade ut i fem olika utställningar i dessa fem områden. Det var fantastiskt att få delta med min slöjd och representeras på olika platser i Arktis.
I slutet av projektet köptes alla deltagares slöjdalster in och placerades i de olika områdena.
Min slöjd placerades som följer:
– en Nipperask i horn till Anchorage i Alaska
– ett Risfjellssmycke till Norska Sápmi vid ”De Samiske Samlinger” i Karasjok
– en ask i horn och sälg till Canada
– ett gehäng till Archangelsk i Ryssland

 

 

Inbjudningskort till invigningen av utställningen Arts from the Arctic på Anchorage Museum of History and Art i Alaska. Konstverk av Alvin Eli Amason

Inbjudningskort till invigningen av utställningen Arts from the Arctic på Anchorage Museum of History and Art i Alaska. Konstverk av Alvin Eli Amason

 

 

 

 

 

Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1998

Våren 1998 anordnade Sveriges Hemslöjdsförenings Riksförbund SHR en gigantisk utställning på Liljevalchs Konsthall i Stockholm. Utställningen hade det fina namnet ”Slöjden är här – Slöjden är härlig” En viss stolthet infann sig när man fick ställa ut på en sådan anrik konsthall. Vid invigningen 29 maj 1998 var jag på plats och där hade jag ett bord för slöjddemonstration och slöjd i själva utställningen.

 

Sven-Åke Risfjell på trappan till Liljevalchs Konsthall i maj 1998 där han deltog i utställningen Slöjden är här - Slöjden är härlig i Hemslöjdens regi.

Här är jag på trappan till Liljevalchs Konsthall i maj 1998 invigningsdagen av utställningen Slöjden är här – Slöjden är härlig i SHR Hemslöjdens regi. Foto: Doris Risfjell

 

 

Här är jag vid demonstrationsbordet på invigningsdagen av Slöjden är här - Slöjden är härlig 1998 där jag visade hur jag arbetar för besökarna till utställningen. Foto: Doris Risfjell

Här är jag vid demonstrationsbordet på invigningsdagen av Slöjden är här – Slöjden är härlig 1998 där jag visade hur jag arbetar för besökarna till utställningen. Foto: Doris Risfjell

 

Här kommer bilder på den slöjd jag hade med i utställningen.

1. En Nipperask i horn med sydsamisk gravyr på locket. Foto: Sven-Åke Risfjell

1. En Nipperask i horn med sydsamisk gravyr på locket.
Foto: Sven-Åke Risfjell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nederst bland alla käppar min samiska körstav av kvinnlig typ med sydsamisk gravyr. Foto: Sven-Åke Risfjell


2. Nederst bland alla käppar min samiska körstav av kvinnlig typ med sydsamisk gravyr. Foto: Sven-Åke Risfjell

 

 

 3. En brudkrona i horn längst fram tillsammans med alla andra slöjdade brudkronor i olika tekniker. Foto: Sven-Åke Risfjell


3. En brudkrona i horn längst fram tillsammans med alla andra slöjdade brudkronor i olika tekniker. Foto: Sven-Åke Risfjell

 

 

 4.En kåsa med sydsamiskt mönster ingraverat på undersidan. Foto: Sven-Åke Risfjell


4.En kåsa med sydsamiskt mönster ingraverat på undersidan. Foto: Sven-Åke Risfjell

 

I övrigt vill jag visa några bilder för att visa denna fantastiska utställning med alla olika slöjdtekniker.

Slöjden är här - Slöjden är härlig. Foto: Sven-Åke Risfjell


Slöjden är här – Slöjden är härlig. Foto: Sven-Åke Risfjell

 

 

 Slöjden är här - Slöjden är härlig. Foto: Sven-Åke Risfjell


Slöjden är här – Slöjden är härlig. Foto: Sven-Åke Risfjell

 

 Slöjden är här - Slöjden är härlig. Foto: Sven-Åke Risfjell


Slöjden är här – Slöjden är härlig. Foto: Sven-Åke Risfjell

 

Utställningen pågick mellan 29 maj – 23 augusti. Jag tackar Svenska Hemslöjdsföreningens Riksförbund SHR och Liljevalchs för en magisk upplevelse i handakraftens ljus.

 

 

 

– Rovaniemi – Arktikum 1999

 

Från Polar Gifts utställningskatalog.

Från Polar Gifts utställningskatalog.

 

I november 1999 bar det iväg till Rovaniemi för en utställning på Arktikum. Det var en stor utställning med temat Polar Gifts där inköpare från hela världen var inbjudna att ta del av alla utställares verk. Det speciella minnet med denna resa var att det var första gången Doris och jag åkte på en utställning tillsammans där båda ställde ut sina verk. Utställningen pågick under weekenden 12-14 november. Vi packade Doris Mazda full och gav oss iväg sen torsdag eftermiddag och det var riktigt vinterkallt. När vi närmade oss Älvsbyn började bilen att gå riktigt dåligt och vi funderade hur detta skulle gå. Jag konstaterade att det var något fel med tändkablarna och frågan var hur vi skulle kunna få någon hjälp i denna sena timme men som tur var fanns det kunnigt och serviceinriktat folk på bensinstationen i Älvsbyn som åtgärdade felet och vi kunde köra vidare. Tack för det. Sent på natten anlände vi till hotellet i Rovaniemi.
Under fredagen kunde vi som planerat bygga vår monter och på lördagen drog utställningen igång för inköpare och för inköpare och allmänhet under söndagen.

 

 

Sven-Åke Risfjell i den monter som Risfjells Sameslöjd byggde upp i Arktikum i Rovaniemi i nov 1999 under utställningen Polar Gifts.

Här bygger vi för fullt vår monter.
Foto. Doris Risfjell

 

Utställningshallen på Arktikum i Rovaniemi. En vacker och spektakulär byggnad. Foto: Doris Risfjell

Utställningshallen på Arktikum i Rovaniemi. En vacker och spektakulär byggnad.
Foto: Doris Risfjell

 

En intressant mässa som vi lämnade under måndagen med ett spektakulärt himlaspel med vädersolar på flera håll och ett speciellt dimljus. Hemmavid hade höststormarna tagit vår nybyggda brygga vid Malgomajs strand där vi just påbörjat byggnationen av vårt gemensamma hem.
Den här resan blev sluttampen på 1990-talet och spjutspetsen framåt på min och Doris gemensamma resa med hantverket och spridande av den samiska kulturen i centrum.

 

Vilhelmina 2020-10-19
Sven-Åke Risfjell
#40årisameslöjdenstjänst