Samebyn på Kyrkberget

kyrkberget-samebyn-risfjell

Från idé till verklighet under min tid som ordförande i sameföreningen Vueltjere Duodji som jag bildade i maj 1992. Under mina slöjdtimmar ges mycken tid till reflektion. Däri föddes idén till att bygga en sameby på Kyrkberget i Vilhelmina för att visa samisk byggtradition för alla dem som inte hinner med ett besök i Fatmomakke kyrkstad. Mina tankar placerades hos min förenings medlemmar och förverkligandet kunde ta sin början sommaren 1998.

  • Mark arrenderades av kyrkan.
  • Kostnad 62 000 kr för uppförandet av en vinter(torv)kåta, sommarkåta samt fraktkostnad för en kåta av skogssamisk modell som skänktes av en medlem i föreningen.
  • Arbetsinsats: Planeringsarbete före byggstart och minst två timmar per dag frivillig insats av ordföranden som projekt och arbetsledare under byggtiden.
  • Arbetskraft: ALU 10 personer anvisade av arbetsförmedlingen.

Sedan lämnade jag föreningen i andras händer och Samebyn på Kyrkberget har utvidgats och lever glädjande nog vidare som samlingsplats för fördjupning i sin identitet och visningsobjekt. Med hänsyn till integritet har jag inte bilder med ansikten och namn på alla arbetare som gjorde ett fantastiskt arbete för bevarande av samisk kultur i Vilhelmina.