Cross over crafts- hantverkare utan gränser

2014 blev vi inbjudna som deltagare i ett slöjdprojekt Crossover crafts av museiintendent Kjell-Åke Aronsson Ajtte museum i Jokkmokk. Midt-Troms museum som projektägare i samarbete med Ajjte museum Jokkmokk och Archangelsk Regional museum of Lore med deltagare från Norge, Sverige, Finland och Ryssland som vid olika tillfällen träffades för slöjd och kulturutbyte.Under året hölls träffar i Jokkmokk under vintermarknaden, Tromsö Norge efter midsommar och Archangelsk Ryssland i september. Det var ett otroligt intressant projekt att delta i med spännande möten i  från olika länder. Mötesplatserna under museerna Midt-Troms , Ajtte museum och Archangels regional museum of Lore bjöd på program som gav de olika deltagarna oförglömliga upplevelser i allt från museibesök, hantverkstraditioner, slöjdarmöten, mat och övriga kulturupplevelser.

Ajtte museum Jokkmokk feb 2014

Inledning av museicheferna vid Ajtte museum och Archangelsk regional museum Lore

Sven-Åke informerar om vår slöjd för intresserade besökare.

Olika händer i hantverk som projektdeltagarna bjöd på. Brödbak, näverslöjd, rotarbeten, timringstekniker, broderier, sameslöjd mm fanns att se under marknadsdagarna.

Middagssamkväm Hembygdsgården i Jokkmokk.

Archangelsk Sept 2014

Deltagarna samlade i Archangels regional museum Lore 19 sept 2014.

Stadsvandring i de nya och gamla stadsdelarna i Archangelsk vid Dvinafloden.

Besök i olika museer i området.

Här workshop vid en hantverksskola där barnen blir mästare i 11-12 års ålder. Fantastiskt roligt och se hur barnens förmågor verkligen stöttades till fulländning.

Här förbereder vi visningsplatser till den stora anrika marknaden Matarskaya fair för oss tillresta slöjdare.

Pampig invigning av Matarskyamarknaden 2014