Engla Ringström

Farmors syster Maria Sjulsdotter nr två i syskonskaran drev första kafeet och gästgiveriet i Tärnaby. En av hennes döttrar Engla utbildade sig också till lärarinna vid seminariet i Lund. Engla reste mycket i sitt liv runt i världen och vid hennes resor hem till Tärnaby hälsade hon på oss i Vilhelmina och gav oss många spännande gåvor tex ett isbjörnsskinn, snäckskal från Palestina mm. Jag fick hennes vandringsstav vilken numera ingår i vår museisamling. Hon var initiativtagare till samiska museet som fanns i Tärna till vilken hon gjorde en donation. Engla satt även med i Västerbottens lappska museiförening i Umeå 1945.