Skåltrummor

Samiska trumman brukades av noiden (att likna vid en sibirisk shaman och indianernas medicinman) för att söka svar på livets svåra frågor.

Från min slöjdateljé kommer denna och andra ceremonitrummor av olika form och utseende.

 

Denna trumma är av typen skåltrumma av björk med sydsamiskt graverad hornintarsia på baksidan. Trummembran av renskinn