Huggare

Huggare är bra att ha i bältet istället för yxan. Du har den lättillgänglig när du tex skall hugga kvistar och spänta ved under utevistelsen.