Doris bildvävar

Exempel på de bildvävar jag gör. Inspirationen hämtar jag från den vackra miljö vi lever och verkar i.

Pris: Från 3500 kr

Baktoberg

2011 års första bildväv är klar. Baktoberg vid foten av Blaikfjället i Vilhelmina har gett mig inspiration till denna väv. Den följer vandringen från myrmarkerna, genom skogen längs bäckarna upp till den gamla visteplatsen som blivit boplats för generationer nära naturen och de vilda djuren. Baktoberg har även inspirerat mig till en jojk.