GUIDNING I GALLERIET

Riktar sig till: Grupper och enskilda
Plats: Volgsjövägen 46 (beläget efter väg E45 bredvid COOP i centrala Vilhelmina). se karta
Pris: Gratis inträde. Guidning för grupper förbeställes, liksom fika. För fika tillkommer en kostnad på 45-125 kr/pers
Tidsåtgång: 45 min – 1,5 tim

Låt oss guida dig in i den samiska kulturen

Volgsjövägen 46 Risfjells Sameslöjd i Vilhelmina

Besök oss i vårt Sameslöjdsgalleri Risfjells Sameslöjd för att lära mer om samekultur och traktens historia. Dessutom vägleder vi dig till sevärda platser i vår Vilhelmina kommun.

Ett enskilt besök i galleriet behöver ej förbeställas. Här kan du på egen hand i lugn och ro ta del av vår slöjd och våra samlingar. Vi finns här för dina frågor.

Exempel på annat du kan ta del av i våra utställningar är olika typer av ackjor, gamla samiska kulturhistoriska föremål, världens största samekniv, samiska pilbågen som Sven-Åke gjort efter gammal modell, rotslöjd, Sven-Åkes unika älghornstrumma och mycket mer.

VÄRLDENS STÖRSTA SAMEKNIV

Sameslöjd, museum, världens största samekniv hos Risfjells Sameslöjd i Vilhelmina

När du kommer i grupp och vill ha en guidning i galleriet och vår museiavdelning vill vi gärna att du kontaktar oss, helst några dagar i förväg så att vi kan förbereda ditt besök och planera ditt fika om så önskas.